2 Comments

To máš tak. Všichni volají po veřejném diskursu, ale nikdo se ho pak nechce účastnit. Proč? Protože skutečný diskurs vyžaduje ochotu přijmout, že druhá strana může mít pravdu (pokud se nepletu, cituji F. A.Hayeka). Lidi ale nechtějí diskurs. Chtějí to někomu nandat, za každou cenu a také nechtějí nic vyřešit, chtějí svou intelektuální lenost.

Expand full comment